ویترینو

ویترین بازار ایران

توی اپلیکیشن ویترینو کاربران میتونن از شیر مرغ تا جون آدمی زاد رو تو شهر خودشون پیدا کنند و بصورت اینترنتی و یا مراجعه حضوری به فروشگاه اون رو خریداری کنند. مدیران فروشگاه ها هم میتونند با ثبت محصولات خود در پلتفرم ویترینو فروش خود را چند برابر کنند.

دانلود اپلیکیشن اندروید نسخه کاربران

ویترینو | ویترین بازار ایران

توی اپلیکیشن ویترینو کاربران میتونن از شیر مرغ تا جون آدمی زاد رو تو شهر خودشون پیدا کنند و بصورت اینترنتی و یا مراجعه حضوری به فروشگاه اون رو خریداری کنند. مدیران فروشگاه ها هم میتونند با ثبت محصولات خود در پلتفرم ویترینو فروش خود را چند برابر کنند.
1

دانلود اپلیکیشن اندروید نسخه کاربران

ویترینو | ویترین بازار ایران

توی اپلیکیشن ویترینو کاربران میتونن از شیر مرغ تا جون آدمی زاد رو تو شهر خودشون پیدا کنند و بصورت اینترنتی و یا مراجعه حضوری به فروشگاه اون رو خریداری کنند. مدیران فروشگاه ها هم میتونند با ثبت محصولات خود در پلتفرم ویترینو فروش خود را چند برابر کنند.

دانلود اپلیکیشن اندروید نسخه کاربران